[ Generalna ] 18 Oktobar, 2013 19:29

   U jugozapadnoj Aziji smeštena su dva velika  poluostrva. Poluostrvo Mala Azija, oivičeno Crnim, Egejskim i Sredozemnim morem, predstavlja "most" ka Evropi. Arabijsko poluostrvo je najveće poluostrvo na svetu i njega osim Crvenog mora i Adenskog zaliva okružuju Persijski i Omanski zaliv koje povezuje prolaz Ormuz. Na krajnjem severozapadnom delu Arabijskog poluostrva je malo Sinajsko poluostrvo. Najveće Azijsko ostrvo u Sredozemnom moru je ostrvo Kipar.                                

 

Južni deo Azije, između Arabijskog mora i Bengalskog zaliva, dominira Indijsko poluostrvo. U Indijskom okeanu je veće ostrvo Šri Lanka a manja koralska ostrva su: Andamani, Nikobari, Lakadivi i Maldivi. 

Jugoistočni deo Azije ima najrazuđenije obale.Osim poluostrva Indokina i Malajskog poluostrva, u ovom delu nalazi se i jedna od najvećih ostrvskih grupa, Malajski arhipelag.On ima više od 20 000 ostrva. Čine ga:

 

  • Velika Sudnska ostrva ( Sumatra, Java, Borneo, Celebes)
  • Mala Sundska ostrva ( Bali, Timor, Sumba, Sumbava )
  • Filipinska ostrva ( Luzon, Mindanao )
  • Molučka ostrva ( Halmahera, Ceram )

 

 Duž istočnih obala nalaze se grupe ostrva koje su od kontinentalnog dela Azije odvojene ivičnim morima. To su na primer ostrva : Japanska, Kurilska, Rjukju, Sahalin. 

Severne obale Azije nisu mnogo razuđene. Veće poluostrvo je Tajmir. Veća ostrva su Nova Zemlja, Zemlja Franca Josifa, Novosibirska ostrva i druga, i ona pripadaju Arktičkom arhipelagu.

 

[ Generalna ] 18 Oktobar, 2013 08:32

  Azija je najveći i najnaseljeniji kontinent.Sastoji se od 46 zemalja i izlazi na sva četiri okeana:Indijski, Tihi, Severni Ledeni i delom preko Karskog mora i na Atlantski okean. 

Površina:44 miliona km2

 Ime Azija potiče od asirske reči Asu, što znači zalazak sunca. Azija je kontinent prepun suprotnosti. U Aziji se nalaze najviše planine na svetu, a duž njenih obala se prostiru najveće morske dubine.Azija ima vulkane sa najvećom aktivnošću, ali i veoma mirna područja. Klima Azije je takođe jako raznovrsna. Postoje čitava područja bez odvodnjavanja ka moru. Odlikuju je mnoge verske, kulturne i jezičke suprotnosti.

Azija se prostire na sve četiri zemljine polulopte. Graniči se sa Evropom, Afrikom, Australijom i Severnom Amerikom.
Granicu Azije sa Evropom čine: planina Ural, reka Ural, Kaspijsko jezero, Kavkaz, Crno more, Bosfor, Mramorno more, Dardaneli i Egejsko more.

Granicu Azije sa Afrikom čine: Suecki kanal, Crveno more, moreuz Bab-el-Mandeb, Adenski zaliv.

Granicu Azije sa Severnom Amerikom čini Beringov moreuz.
Granicu Azije sa Australijom čini Malajski arhipelag.