Azija je najveći i najnaseljeniji kontinent.Sastoji se od 46 zemalja i izlazi na sva četiri okeana:Indijski, Tihi, Severni Ledeni i delom preko Karskog mora i na Atlantski okean. 

Površina:44 miliona km2

 Ime Azija potiče od asirske reči Asu, što znači zalazak sunca. Azija je kontinent prepun suprotnosti. U Aziji se nalaze najviše planine na svetu, a duž njenih obala se prostiru najveće morske dubine.Azija ima vulkane sa najvećom aktivnošću, ali i veoma mirna područja. Klima Azije je takođe jako raznovrsna. Postoje čitava područja bez odvodnjavanja ka moru. Odlikuju je mnoge verske, kulturne i jezičke suprotnosti.

Azija se prostire na sve četiri zemljine polulopte. Graniči se sa Evropom, Afrikom, Australijom i Severnom Amerikom.
Granicu Azije sa Evropom čine: planina Ural, reka Ural, Kaspijsko jezero, Kavkaz, Crno more, Bosfor, Mramorno more, Dardaneli i Egejsko more.

Granicu Azije sa Afrikom čine: Suecki kanal, Crveno more, moreuz Bab-el-Mandeb, Adenski zaliv.

Granicu Azije sa Severnom Amerikom čini Beringov moreuz.
Granicu Azije sa Australijom čini Malajski arhipelag.